19 wrz

Budowa przydomowej oczyszczalni

Planując budowę oczyszczalni ścieków warto zastanowić się nad kilkoma czynnikami, które będą w znacznym stopniu determinować istnienie takiego przedsięwzięcia. Są to oczywiście – na początek – odległości od innych zbiorników wody, drenaży czy nawet domu sąsiada, oraz ewentualnych pozwoleń.

Różnice pomiędzy oczyszczalnią, a szambem

własna przydomowa oczyszczalniaKażdy dom powinien posiadać odprowadzanie ścieków do zgodnego z przepisami prawa, bezpiecznego zbiornika, który w żaden sposób nie zagrozi swoim wnętrzem otaczającej nas przyrodzie. Wszyscy wiemy co mogłoby się stać, gdyby tak nie było. Jednak budując np. szambo w okolicy domu, należy liczyć się z dość dużymi utrudnieniami jego utrzymania. Z nieczystości – podczas fermentacji powstaje metan dość niebezpieczny gaz, który może zagrozić ludziom w jego pobliżu. Poza tym metan jest wybuchowy. Zawartość każdego szamba należy zatem czyścić przynajmniej raz na dwa tygodnie, aby tego uniknąć. To dość kłopotliwe i kosztowne. Zajmuje czas (oczekiwanie na wóz asenizacyjny), oraz pochłania dodatkowe koszty finansowe. Lepszym rozwiązaniem będzie własna przydomowa oczyszczalnia. Jeśli jej przepustowość nie przekroczy 7,5 m3 na dobę, nie trzeba na nią żadnych pozwoleń. Wystarczy spełnić kilka wymagań dotyczących terenu umieszczenia oczyszczalni (np. wymagana minimalna odległość od ujęcia wody), po czym można cieszyć się z całkowitej degradacji ścieków. Taką oczyszczalnię czyści się co 2 – 3 lata i to tylko z osadów powstających w instalacji.

Planując budowę domowej oczyszczalni ścieków warto zapytać w Urzędzie Gminy o ewentualne dotacje na ten cel. Być może będzie możliwe choćby częściowe sfinansowanie takiej inwestycji. Oczyszczalnia może neutralizować ścieki do takiej postaci, która będzie się nadawać do wypuszczenia w chłonny teren.