Category Archive: Rolnictwo

  • Od lat mieszkałem na terenie wiejskim. Tak na prawdę chciałem tam zostać i nie interesował mnie inny styl życia. Ciasne mieszkanie oraz hałas ulicznego ruchu nie wchodził w grę. Na dodatek jako gospodarz mogłem sam sobie ustalać godziny pracy i wszystko regulować według własnych potrzeb. Uniwersalne okna do każdego pomieszczenia  Ostatnio zdecydowałem się na nową […]

  • Ziemniaki uprawiane są z przeznaczeniem na konsumpcję. Uprawiane są różne odmiany ziemniaków – od tych bardzo wczesnych po późne. Warto od razu wspomnieć o systemie korzeniowym ziemniaków, który jest dość charakterystyczny. Najpierw system korzeniowy biegnie poziomo, a dopiero potem zaczyna rosnąć pionowo. Uprawa ziemniaków a zawartość magnezu w glebie Najważniejsze są oczywiście bulwy, które są […]

  • Na dużych gospodarstwach rolnych, oprócz dużych ilości ziemi, bardzo częsta są również liczne zwierzęta, szczególnie bydło i trzoda chlewna. Są również osoby, które zajmują się tylko przetrzymywaniem trzody w chlewniach, które potem są sprzedawane to wielu rzeźni na mięso, więc  w związku z czym musza tacy hodowcy od podstaw zadbać o prawidłowe przygotowanie warunków w […]

  • Metody podawania paszy zwierzętom różnią się w zależności od sposobu chowu, ilości sztuk w gospodarstwie czy możliwości właściciela fermy. Im gospodarstwo większe, tym wyższy stopień mechanizacji, skutkujący lepszą wydajnością przy mniejszym nakładzie pracy. Od wiadra do paszowozu W małych gospodarstwach, zajmujących się chowem przydomowym zwierząt, karmienie najczęściej odbywa się ręcznie, gdyż nie występuje potrzeba wykorzystywania […]

  • Jak sam tytuł tego artykułu będę opowiadać o tym, czy warto jest stosować nawozy aminokwasowe. Takie właśnie pytanie dostałem na ostatnim egzaminie z rolnictwa. Musze przyznać, że nie spodziewałem się takich ogólnych i rozbudowanych pytań. Jednakże wydaje mi się, że odpowiedziałem logicznie i konkretnie. Mogę więc wspomnieć w paru słowach o tym co napisałem. Nawozy […]

  • silosy zbożowe

    Silosy zbożowe – czyli inwestycja w nowoczesne rolnictwo. Jak nie popełnić błędu? Zawsze bardzo ważne jest, w jakich warunkach jest przechowywane zboże. Odpowiednio przechowywane ma po prostu większą wartość, niezależnie od tego, czy jest przeznaczane na sprzedaż, na cele konsumpcyjne, czy też jest produktem paszowym, wykorzystywanym potem w danym gospodarstwie jako baza do przygotowania pasz […]