15 sty

Jak często powinno odbywac się szkolenie bhp dla kierowników?

Dbanie o bezpieczeństwo pracy jest bardzo istotne. Na szczęście coraz więcej osób dostrzega jak ważna jest znajomość przepisów bezpieczeństwa. Gdy dojdzie do zagrożenia, do sytuacji, która faktycznie jest niebezpieczna to odpowiednie opanowanie zasad BHP potrafi realnie przełożyć się na zdrowie i życie pracowników.

Szkolenia dla kierowników

szkolenie okresowe bhp kierownikówWiększość szkoleń BHP musi odbywać się okresowo. Świetnym przykładem jest szkolenie okresowe BHP kierowników. Powinno ono odbywać się co najmniej raz na 5 lat. Warto zwrócić uwagę na to, że to rzadsza częstotliwość, niż dla „zwykłego” pracownika. Jednocześnie trzeba też podkreślić, że szkolenia dla kierowników są dłuższe, ponieważ trwają aż 16 godzin, czyli dwa dni robocze. Jak widać częstotliwość takich szkoleń nie jest duża, jednocześnie rada dla każdego kierownika, który wybierze się na takie szkolenie: skup się na nim. To bardzo istotne. Wiele osób podchodzi bardzo luźno do takich szkoleń, natomiast one realnie przekładają się na bezpieczeństwo w pracy. Kierownik jest pewnego rodzaju autorytetem w pracy, w razie zagrożenia powinien on zachować spokój i potrafić zapanować nad podwładnymi. Jest to bardzo istotne, dzięki temu np. ewakuacja będzie przebiegała sprawnie i wszystkie osoby będą bezpiecznie. Nie warto ignorować takich szkoleń, ponieważ zagrożenia takie jak np. pożar są jak najbardziej realne. Ponadto warto zwrócić uwagę, że BHP odnosi się również do ergonomii pracy i jeżeli w przypadku kontroli nie będzie ona zachowana, to kierownik może mieć realne kłopoty.

Szkolenia bhp nie są pozbawione sensu, wbrew temu co twierdzą niektórzy. Warto być na nich skupionym i zadbać o to, żeby wyciągnąć z nich realną wartość. To naprawdę przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo w pracy. Ponadto nie będzie trzeba obawiać się różnych kontroli.