Jak usprawnić pracę wirników?

Kadra nadzorcza wielu zakładów produkcyjnych i hal przemysłowych wyposażonych w skomplikowaną maszynerię boryka się niejednokrotnie z koniecznością częstej wymiany oraz konserwacji zużywających się wirników. Jeśli zastanawiasz się jak zakonserwować i usprawnić pracę wirników w które wyposażony jest twój park maszynowy przeczytaj poniższy tekst.

To wszystko wina drgań

wyważanie wirnikówWirnik jest strukturą mechaniczną, która ze względu na charakter swego działania wytwarza nieodzownie drgania harmoniczne których oddziaływaniu sam później podlega. Jak wiadomo na temat struktur mechanicznych oraz biologicznych procesy kataboliczne i dezintegracyjne wynikają najczęściej z powtarzalnych, lecz niewielkich odchyleń od optymalnych warunków pracy układu. Prosty, zdawałoby się, układ mechaniczny jakim jest wirnik narażony jest na szkodliwy wpływ drgań które wiążą się najczęściej z jego niewyważeniem. Rozwiązaniem które pozwala zapobiec tym procesom jest więc wyważanie wirników, a rynek oferuje coraz to więcej modeli urządzeń które zainstalowane w wirniku powodują hamowanie dezintegrujących ich pracę drgań oraz wyposażone są w detektory powstawania tychże. Wyważanie wirników stanowi zatem o długotrwałym i efektywnym funkcjonowaniu wirników które będąc istotnymi elementami całych podzespołów większych maszyn będą miały wyraźny wpływ na całościową wydajność naszego zakładu. Wszystkie urządzenia regulacyjne i pomiarowe które mamy tutaj namyśli działają na zasadzie procesu zwanego wyważaniem podczas pracy.

Powyższy tekst jest jedynie ogólnym zarysem dotyczącym sposobu działania i zastosowań urządzeń powiązanych z wyważaniem wirników. Zachęcamy czytelnika do dalszych poszukiwań w tej tematyce, gdyż urządzenia tego typu mają zastosowanie w nieraz najmniej spodziewanych miejscach (jak np. przy regulacji pracy elektrowni wiatrowych!).