licznik

Jakie urządzenia elektryczne warto mieć w fabryce

W fabryce stosuje się wiele urządzeń elektrycznych, do zasilania maszyn – zależnie od tego ile mamy maszyn i jakiego typu stosujemy rozdzielnice przeznaczone do średniego napięcia – czyli takie, które mają zakres działania od 1kV do 60kV bądź rozdzielnice do napięcia wysokiego – czyli od 60kV do 400kV.

Są urządzenia takie jak rozdzielnice niskiego napięcia które są konieczne. Ale są i takie które po prostu są przydatne.

licznikRozdzielnice średniego napięcia są z reguły stosowane w mniejszych przedsiębiorstwach z logicznego powodu, jakim jest mniejsza ilość maszyn – chyba że maszyna potrzebuje takiego napięcia, które nie obejmuje swoim zakresem. Po prostu przed zamontowaniem takiej rozdzielnicy należy dokonać pomiarów i obliczyć który rodzaj starczy. Do biura wystarczy zamontować rozdzielnice niskiego napięcia. Oczywiście musimy jeszcze dostosować jakie napicie będzie nam potrzebne gdy opuści stacje transformatorowe – na terenie swojego zakładu możemy mieć inne wartości lecz nie jest to polecane. Z reguły maszyny działają na tak zwanej „sile”. Jest to napięcie trójfazowe o wartości 380V. Do biura potrzebować będziemy już tylko 230V. W fabrykach, żeby zaoszczędzić pieniądze na niepotrzebnych opłatach stosuje się baterie kondensatorów, które mają za zadanie wyeliminować opłaty za energię bierną indukcyjną. Opłaty te może ponosić każdy, kto używa w swoim domu, przedsiębiorstwie urządzeń które posiada takowy czynnik – energie bierna indukcyjna, czyli każdy kto używa silników, agregatów, klimatyzacji itp. Często takie opłaty wynoszą ok 30 – 40% całego rachunku – więc dużo. Bateria taka pobiera z sieci energię bierną o przeciwnym znaku, więc obie moce o różnych znakach kompensują się zerując lub minimalizując odczyty takiej mocy na liczniku.

Z reguły taka inwestycja zwraca się w czasie od 4 do 12 miesięcy. Jeśli jednak twoje koszty nie zmniejszyły się tak, jak tego oczekiwałeś, prawdopodobnie źle dobrałeś baterie.