usługi detektywistyczne

Kto może oferować usługi detektywistyczne?

Pod wpływem bardzo modnych seriali o policjantach, detektywach, kryminalistykach wiele osób zastanawia się o podjęciu pracy w tej branży. Nie każdy jednak czuje się dobrze w szeregach wielkich instytucji takiej jak Policja czy Wojsko. I choć zawód ten postrzegany jest jako pełen przygód, zwrotów akcji i silnych emocji a także dochodowy to jednak rzeczywistość potrafi mocno rozczarować.

Usługi detektywistyczne

 

usługi detektywistyczneCo jest ważne w tej branży na pewno licencja i umiejętności, ale nie obejdziemy się bez sprzętu czy kontaktów. Chcąc założyć agencję detektywistyczną, powinniśmy wynająć lokal pod biuro detektywistyczne, musimy pamiętać o tym, że koszty wynajmu oraz jego wyposażenia, a także zakupu odpowiedniego sprzętu to wydatek minimum kilkunastu tysięcy złotych.
Powinniśmy zatrudnić pracownika i konsultanta do spraw prawnych, bez solidnego wsparcia ciężko będzie dokończyć jakiekolwiek zlecenie. Jeśli mamy możliwość to powinniśmy zawrzeć umowę z policją, to dzięki niej możemy mieć dostęp do różnych informacji i spraw. Ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku (ustawa o usługach detektywistycznych – Dz. U. z 2002r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.) określa usługi detektywistyczne oraz zasady ich wykonywania, jak również prawa i obowiązki detektywów czy zasady oraz tryb nabywania uprawnień w celu wykonywania usług detektywistycznych.
Aby zostać detektywem trzeba złożyć u komendanta wojewódzkiego Policji odpowiedni wniosek o wydanie licencji w tym zawodzie. Do takiego wniosku dołącza się takie dokumenty jak poświadczenie obywatelstwa, zaświadczenie o niekaralności i kopię świadectwa albo dyplomu potwierdzającego posiadanie przynajmniej średniego wykształcenia.

Po pozytywnej weryfikacji kandydat na detektywa musi zdać państwowy egzamin, zdanie egzaminu oznacza, że komendant wojewódzki Policji wydaje mu licencję, i zostaje on wpisany do rejestru detektywów. Aby zacząć pracę w tym zawodzie musi oczywiście założyć własną działalność gospodarczą bądź zatrudnić się w istniejącej agencji zatrudniającej prywatnych detektywów.