Sposoby podawania paszy w hodowli zwierząt gospodarskich

 

Metody podawania paszy zwierzętom różnią się w zależności od sposobu chowu, ilości sztuk w gospodarstwie czy możliwości właściciela fermy. Im gospodarstwo większe, tym wyższy stopień mechanizacji, skutkujący lepszą wydajnością przy mniejszym nakładzie pracy.

Od wiadra do paszowozu

dwuślimakowe wozy paszoweW małych gospodarstwach, zajmujących się chowem przydomowym zwierząt, karmienie najczęściej odbywa się ręcznie, gdyż nie występuje potrzeba wykorzystywania zaawansowanych systemów żywienia. Obsada jest niewielka, a koszty związane z mechanizacją byłyby zbyt duże. Zależnie od gatunku utrzymywanego na fermie metody podawania paszy się różnią. W masowym chowie świń czy drobiu budynki gospodarcze wyposażone są w paszociągi, zasilane najczęściej gotową paszą przechowywaną w silosach. Hodowla bydła wymaga stosowania odmiennych metod. Niezależnie od tego, czy pasze są przygotowane we własnym zakresie przez gospodarza, czy dostarczane z zewnętrznej mieszalni, podawanie ich ręcznie przy obsadzie rzędu kilkudziesięciu sztuk byłoby męczące i nieefektywne. Wykorzystuje się w tym przypadku maszyny. Najczęściej wykorzystywane do przygotowania mieszanki paszowej z kiszonek, premiksów oraz pasz treściwych są jedno i dwuślimakowe wozy paszowe. Ich typ i wielkość dostosowuje się do potrzeb gospodarstwa. Aby uzyskać dawkę pokarmową o odpowiednich parametrach maszyny te powinny mieć wystarczającą zdolność do rozdrabniania i mieszania składników, by możliwe było stworzenie jednolitej i łatwej do pobrania paszy. Mechanizm wozów paszowych napędzany jest przez wałek przekaźnika z ciągnika rolniczego. Konieczne jest więc dobranie pojazdu o wystarczającej mocy do sprawnego mieszania zawartości wozu.

Obecnie rynek maszyn rolniczych i wyposażenia obiektów gospodarczych pozwala na zaopatrzenie każdej fermy, niezależnie od jej wielkości. Kluczem do sukcesu w hodowli jest znalezienie sprzętu odpowiadającego potrzebom, będącego w dobrym stanie technicznym i pozwalającego na wydajną pracę.